Ads Top

11 etape de construire a unui discurs

25

1. Stabiliți modul în care intenționați să influențați asistența.
       Acesta este scopul discursului dumneavoastră. Construiți-l, completând următoarea propoziție: ”Atunci când îmi voi încheia discursul, publicul va…”

2. Ce știți despre publicul căruia vă adresați?
       În ce mod veți exploata în propriul avantaj caracteristicile publicului care vă ascultă și cum le veți aborda pe cele care ar putea prezenta un dezavantaj pentru dumneavoastră?

3. Notați toate ideile principale ale discursului pe care urmează să-l țineți, precum și precizările majore pe care doriți să le faceți.
       Nu vă gândiți încă la ordinea raportului dintre aceste idei; pur și simplu, notați-le, măsură ce vă vin în minte. O soluție bună, în acest sens ar fi să întocmiți o ”hartă cognitivă”. Notați scopul discursului în centrul unei pagini. Apoi, notați ideile principiale, pe măsură ce vă vin în minte, ca pe niște raze ce emană din centru, în toate direcțiile.

4. Grupați ideile principale în funcție de scopul discursului.
       Care dintre idei sau grupuri de idei reprezintă precizări majore? Trageți linii de legătură între aceste idei și grupuri de idei. Un discurs bun conține de la trei, până la cinci precizări majore. Dacă discursul conține mai multe, înseamnă că aveți prea multe de spus, fie că ideile nu au fost bine grupate. Care dintre elementele discursului reprezintă puncte de susținere? Trageți linii punctate de la aceste către precizările majore în sprijinul cărora vin.

5. Grupuri de idei pe care le-ați alcătuit sugerează structura optimă a discursului? 
       Analizați criteriile pentru organizarea discursului.

6. Creionați schița discursului.
       Acum sunteți în măsură să transformați ”harta cognitivă” într-o schiță, care vă va servi drept notițe. Transferați ideile principale și punctele de sprijin pe ”harta cognitivă”, pe fișele de notițe, sub formă de schiță. Structurați-vă ideile pe trei nivele. Numerotați cu cifre romane cele trei, până la cinci precizări majore. Fiecare  Dintre precizările majore poate avea de la una, până la cinci idei pe care se sprijină, și care la rândul lor, pot avea mai multe idei  pe care se bazează. Notați ideile suplimentare, pe măsură ce vin în minte.

7. Care dintre punctele discursului dumneavoastră pot fi dezvoltate sau simplificate, prin intermediul imaginilor vizuale?
       Care sunt imaginile pe care doriți mai mult ca publicul să le rețină? Pregătiți aceste imagini și stabiliți momentele în care le veți prezenta.

8. Scrieți introducerea.
       În ce mod veți capta atenția publicului? Cum veți proceda pentru a-i stârni interesul pentru subiectul pe care îl prezentați? Ce veți face pentru a păstra un contact cu auditoriul? Cum veți capta atenția lui? Ce ton vreți să adoptați? Ce doriți să le spuneți celor care vă ascultă despre scopul dumneavoastră? În 20 de secunde, va trebui să le răspundeți la întrebarea: ”De ce aș asculta ceea ce spui?”

9. Scrieți concluzia.
       Reveniți la scopul discursului; schimbarea pe care doriți să o constatați la ascultătorii dumneavoastră trebuie subliniată în încheierea discursului. Legați încheierea cu introducerea. Aruncați mingea în terenul lor. Spuneți-le ce ați dori să facă. Transportați-i în viitor. Construiți discursul în mod ascendent, spre un punct culminat. Măriți nivelul de intensitatea, până îl atingeți pe cel din introducere.

10. Pregătiți-vă pentru partea în care veți răspunde la întrebări, dacă acestea sunt prevăzute în program. 

11. Puneți trei întrebări importante la subiectul discursului și răspundeți la acestea, pe rând.
       Acestea întrebări înlocuiesc ideile principale ale unui discurs și stabilesc scopul acestuia. Formulați întrebările, începând cu trei dintre aceste cuvinte; cine, ce, unde, când, de ce, și cum. Răspundeți pe rând la aceste întrebări. Eventual, începeți astfel: ”Trei motive pentru a…”, ”Trei caracteristici ale…”, ”Trei moduri în care…” etc. Cu cât vorbiți mai mult cu atât furnizați mai multe elemente de sprijin, necesare motivării și elaborării celor trei idei principale pe care le-ați ales. – fragment (Secretul oricărui succes Să acționăm inteligent – Sam Deep , Lyle Sussman
).

Niciun comentariu:

Mesajele ce vor conţine conţinut vulgar, atacuri la persoane sau spam vor fi cenzurate.

Descopera-tee Ⓒ. Un produs Blogger.